Η τεχνική ομάδα της ALPHA TEXNIKH αποτελείται από έμπειρους και ειδικευμένους τεχνικούς,
που χάρη στο προσωπικό τους ζήλο και τη συνεχή μετεκπαίδευση τους πετυχαίνουν την άμεση
αναγνώριση και τον εντοπισμό της βλάβης.

Οι τεχνικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

  • τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη. τηλ: 2382028399 - 2382500000
  • τεχνική κάλυψη μέσω διαδικτύου www.atexniki.gr
  • επισκευή στην έδρα του πελάτη
  • ασφαλής απομακρυσμένη διασύνδεση
  • επισκευή στο συνεργείο της εταιρίας


Επίσης, για την καλύτερη τεχνική κάλυψη των πελατών μας, διατηρείται ημερολογιακό αρχείο
εξυπηρέτησης με αναλυτική αναφορά σε βλάβες, επισκευές, συντηρήσεις και τοποθέτηση
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, με απώτερο σκοπό την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.